Vesak Day Chanting 1st April to 15th May

  • Chanting 1st April to 15th May 2022
  • Wat Ananda Metyarama

2022 Vesak Day Celebration

  • 14-15-16 May 2022
  • Wat Anada Metyarama Thai Buddhist Temple