Chinese New Year Eve and Chinese New Year Day 2020

  • Date:
    24 January Chinese New Year Eve 25 and 26 January Chinese New Year Day
  • Time:
    24 Chinese New Year Eve 11.00pm 25 and 26 Chinese New Year Day ( Whole Day)
  • Location:
    Wat Ananda Metyarama Thai Buddhist Temple